Personal på GFSAK

Verksamhetsledare GFSAK
 

Marie-Louise Hård af Segerstad

0705 - 91 17 67

marie-louise.hafs@gfsak.se

Verksamhetsutvecklare GFSAK/
Handledare Creare konsthantverk

 

Nadia Ahl

031-84 59 00

nadia.ahl@gfsak.se

Process- & Samverkansansvarig GFSAK/
Handleda
re Via Nova

Anna Arvidsson

0709 - 94 53 23

anna.arvidsson@gfsak.se

Kommunikatör GFSAK/

Handledare / kontaktperson Torpa hunddagis och Ateljé Trädet

Amanda Grapne
0765 - 94 48 04

amanda.grapne@gfsak.se

Processtödjare / handledare
Café Dickson och Café Glashuset

 

Maria Eklund

0707 - 40 32 52

maria.eklund@gfsak.se

Handledare Grimbo bilvård och Café Luckan

 

Anders Lind

0708 - 47 44 63

anders.lind@gfsak.se

Ekonomiansvarig

Peter Blomberg

0768 - 00 44 51

peter.blomberg@gfsak.se

Ekonomiassistent

Johan Eliasson

031-84 59 00

johan.eliasson@gfsak.se

Ekonomiassistent


Ingela Sjöberg

031-84 59 ingela.sjoberg@gfsak.se