top of page
Betongvägg

GFSAK - 

Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ

Vi är en resursorganisation som skapar förutsättningar för människor med funktionsvariationer och i utanförskap, att få en egen försörjning, att få känna sig behövda, få bidra till samhället och växa som individer!

GFSAK är en resursorganisation för 10 arbetsintegrerande sociala företag som alla är medlemmar i GFSAK.  

Vi handleder våra medlemmar samt ger råd och stöd i verksamhetsutveckling, handledning, kompetensutveckling, arbetsgivaransvar och ekonomi. Vi ser till att såväl företag som människorna i vår organisation får möjlighet att växa och utvecklas i sin egen takt.   


Vi agerar röstbärande och opinionsbildande för de arbetsintegrerade sociala företagen och deras möjligheter att ge människor som står långt från arbetsmarknaden ett arbete och möjligheten att själva styra över sin tillvaro och vara delaktiga i samhället.


Vi deltar i offentliga upphandlingar och projekt som gynnar tillväxten av våra företag.

Titta gärna på vår informationsfilm
Betongvägg
298996920_209628191393026_3216297735630826647_n_edited.jpg

Organisationen

Vi är en ekonomisk förening, politisk obunden och som tror på entreprenörskapets kraft för att skapa arbete och sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi tror på ett socialt hållbart samhälle som kan bidrar till mångfald, tolerans och jämlikhet. Vi återinvesterar all vinst i våra verksamheter, så att vi kan starta upp nya verksamheter, utöka befintliga verksamheter och därmed anställa fler människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

 
Föreningen GFSAK företräds av en styrelse och på GFSAK finns 7 anställda. Tillsammans med våra 10 arbetsintegrerande sociala företag är vi cirka 70 medarbetare. 

Betongvägg

Värdegrund

Vi tror på alla människors lika värde, möjlighet och förmåga att utvecklas. Vår organisation genomsyras av delaktighet, egenmakt och en vilja att göra nytta för det samhälle vi alla delar.

Alla medarbetare arbetar 100% utifrån sin förmåga och vi tar stor hänsyn till att människor har varierande förutsättningar och möjlighet att prestera i olika skeden av livet.

bottom of page