top of page
Multikult
KONTAKT
  • Facebook
  • Instagram - svarta cirkeln
logga_edited.jpg
Mukltikultbildcollage.png
trädgårdsmästare

Multikult är ett socialt arbetskooperativ. Verksamheten är en ekologisk handelsträdgård som är KRAV-certifierad. Multikult drivs som ekonomisk förening. Vi som arbetar här är medlemmar i föreningen. Sociala arbetskooperativ har bildats för personer som haft svårt att hitta "vanliga" arbeten på grund av olika anledningar. Arbetskooperativet är ett sätt att själva vara med och skapa en arbetsplats som passar medlemmarnas behov och förmågor. Grön terapi har varit en viktig faktor.

För oss på Multikult är det självklart att alla människor har lika värde. Hos oss får alla en möjlighet till meningsfullt arbete. Vi anpassar arbetet efter individen och inte tvärtom. Att vara här kan vara ett sätt att få struktur i vardagen. Att känna sig behövd och delaktig, är en viktig känsla för alla. Detta ger oss en högre livskvalité.

bottom of page