top of page

Företagen

Våra företag säljer produkter och tjänster som vilka andra företag som helst, men utöver det skapar vi arbete och sysselsättning åt människor som av olika anledningar står långt utanför arbetsmarknaden. Vi rekryterar exklusivt, i syfte att ge människor möjlighet att vara en del av samhället, skapa en egen försörjning  och göra det 100% utifrån sin egen förmåga. 

Genom att köpa tjänster och varor av oss - bidrar du samtidigt till att skapa ett socialt hållbart samhälle!


Alla våra företag erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och språkpraktik. Är du intresserad av att arbetsträna eller praktisera i ett av våra företag, är du välkommen att ta kontakt direkt med den verksamhet du är intresserad av. Vi har avtal med arbetsförmedlingen kring arbetsträning och förstärkt arbetsträning.

Media och ekonomi

bottom of page