top of page
himmel

Arbetsträning

I våra företag arbetar människor med egen erfarenhet av att ha stått utanför arbetsmarknaden. Vi har kunskap och är goda förebilder för dig som vill och behöver träna och rehabilitera dig tillbaka till arbete.  
 

Hos oss har du alltid möjlighet till handledning och vi ser till att du utvecklas i den takt som du själv klarar av. Alla våra företag tillhandahåller platser för arbetsträning, praktik, språkpraktik och rehabilitering. Vi använder oss av KUB modellen för att validera, lyfta fram och synliggöra individens kunskap och kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs på den aktuella arbetsplatsen. Hos oss tillåts du upptäcka din potential i din egen takt.

Vi har ramavtal med Arbetsförmedlingen avseende arbetsintegrerande övningsplatser, arbetsträning och förstärkt arbetsträning samt ramavtal med Göteborgs stad när det gäller platser för arbetsträning.

IMG_5229.jpg
himmel
20230905_135004.jpg

Samverkan

GFSAK har god samverkan med olika aktörer inom civilsamhällets organisationer. Tillsammans med andra vill vi motverka utanförskap och ojämlikhet. Vi har ett brett kontaktnät och medverkar i flera sammanhang för skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. 

 

Vi är medlemmar i Skoopi riks, Skoopi Göteborgsregionen, CSR Västsverige, Social Trade, UUA,  (Universellt utformade arbetsplatser) och Coompanion Göteborg. Vi sitter med i styrelsen i Skoopi Göteborgsregionen samt GSE (Göteborgsregionens sociala ekonomi).  Vi är också en aktiv part i arbetet med att ta fram den nya organisationen för överenskommelsen mellan civilsamhällets organisationer och Göteborg stad.

 

Vi ser att entreprenörskapet kan vara en av lösningarna till de sociala utmaningar som finns idag. Vi vill verka för att fler regioner, kommuner, näringsliv och organisationer ser möjligheter i att skapa en inkluderande tillväxt med arbetsintegrerade sociala företag.

bottom of page