top of page
gfsak-bluegrey2.png

Om GFSAK

Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ

Vi är en resursorganisation som skapar förutsättningar för människor med funktionsvariationer och i utanförskap att få en egen försörjning, att få känna sig behövda, få bidra till samhället och växa som individer!

IMG_5272.jpg

Företagen

Våra företag säljer produkter och tjänster som vilka andra företag som helst, men utöver det skapar vi arbete och sysselsättning åt människor som av olika anledningar står långt utanför arbetsmarknaden.

IMG_5229.jpg

Arbetsträning

En viktig del av vår verksamhet

I våra företag arbetar människor med egen erfarenhet av att ha stått utanför arbetsmarknaden. Vi har kunskap och är goda förebilder för dig som vill och behöver träna och rehabilitera dig tillbaka till arbete.  

brainstorming
bottom of page