top of page

Vikten av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)


Under våren har vi haft två stycken studenter från socionomprogrammet hos oss och våra ASF. De gjorde studiebesök och genomförde intervjuer med medarbetare på Ateljé trädet, Grimbo bilvård, Cafe Dickson och Multimedium samt med GFSAKS's verksamhetsledare Marie-Louise Hård af Segerstad.De har i huvudsak försökt belysa 2 frågeställningar

1) Medarbetarnas upplevelser av att arbeta inom ASF

2) skillnader mellan nuvarande arbetsplats och tidigare arbetslivserfarenheter.


Nu är deras B-uppsats klar och du kan läsa den här nedan


Bonnier, Elin & Fröberg, Molly
.pdf
Download PDF • 353KB

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page