top of page

Vi försöker rädda 15 personers sysselsättning!

15 personer riskerar att inte ha något jobb eller sysselsättning kvar efter årsskiftet!Torpa Hunddagis i Göteborg är en ideell förening som drivs som ett socialt arbetskooperativ/arbetsintegrerande socialt företag. Den sysselsätter i dagsläget cirka 15 personer. Samtliga personer som är på Torpa hunddagis är människor som stått eller står långt från arbetsmarknaden p.g.a. av fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Alla jobbar 100 % av sin förmåga och riskerar alltså nu att bli arbetslösa.


Varför? Den alldeles unika verksamheten är nu dessvärre hotad av beslut från staden och miljöförvaltningen, där man bestämt att det ska dras in kommunalt vatten och avlopp. Tidigare har man haft tillstånd att ha en septiktank, men detta har miljöförvaltningen beslutat emot. För den nätta summan av cirka 1,3 miljoner kronor kan staden erbjuda denna V/VA lösning samt ytterligare 150-300 tusen kronor för indragning från gatans anslutningspunkt. Dessutom ombeds Torpa hunddagis investera i en tomt som man arrenderar av staden. Ett arrende som löper år för år, eftersom staden inte har bestämt riktigt vad man vill använda marken till. Nu verkar de ha gett sig själva ett gyllene tillfälle att göra just det. Eftersom Torpa hunddagis dessutom tvingas riva sitt hus, när de inte längre kan fortsätta sin verksamhet.


Sa vi att det varken är något fel på verksamheten, huset eller septiktanken?


Dela gärna detta inlägg!


20 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page