top of page

Kejsarens nya kläder – arbetsförmedlingens avgående analyschef avslöjar den nakna sanningen.

En stor del av de inskrivna på Arbetsförmedlingen befinner sig långt från arbetsmarknaden, men beslutsfattarna låtsas som om läget är ett annat. Man låtsas att de som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen bara råkat bli arbetslösa och att de med lite coaching, matchning och enkla utbildningsinsatser är rustade att få och behålla ett jobb med dagens krav på arbetsmarknaden.

Klicka på bilden för att komma till den debattartikel som GP publicerade, en något nedkortad version.


Därför har tydligheten från Arbetsförmedlingens avgående analyschef, Annika Sundén varit så befriande. Vi behöver fler tjänstemän som med integritet utifrån sin kompetens står upp och talar om att ”Kejsaren faktiskt är naken” Vi har länge påtalat att de på privata leverantörer utlagda tjänsterna Rusta o Matcha inte lämpar sig för långtidsarbetslösa med komplexa kombinationer av svårigheter. Den förstärkta arbetsträningen med handledning av människor som själva har erfarenhet av livet långt ifrån arbetsmarknaden bortprioriteras idag likväl som det långsiktiga stödet av engagerade handläggare, SIUS-konsulenter eller andra specialistfunktioner inom AF. Samma nedrustning har skett med stöd till anpassade anställningar där myndigheten lämnar tillbaka enorma summor av de avsatta medlen. Detta eftersom politiker och beslutsfattare låtsas att gruppen arbetssökande ser ut på ett helt annat sätt än den faktiskt gör. Arbetsförmedlingens prioritering är nu att anvisa till upphandlade matchningsaktörer. Sen fortsätter låtsasleken med skuldläggning för uteblivna resultat där den enskilde arbetslöse beskylls för bristande motivation trots att det egentligen handlar om att de upphandlade matchningstjänsterna saknar anpassning till de utsatta människornas behov.

När ska vi sluta låtsas att människor som är sjuka eller som står långt från arbetsmarknaden går att stoppa in i en mall och behandlas likartat och anonymt av vilken handläggare som helst. Många arbetslösa bollas idag mellan olika handläggare som de aldrig får träffa på riktigt. Vi är många som vet att framgångar beror på kombinationen engagerade arbetsgivare och en trygg och nära kontakt med en handläggare som finns över tid, någon som orkar förstå vad som sägs mellan raderna och kan hjälpa till att sätta ord på det som är svårt. När ska vi sluta låtsas att det inte spelar någon roll att duktiga engagerade medarbetare som sökt sig till tjänster inom arbetsförmedlingen för att de vill jobba med att förstå och stötta människor i deras utmaningar nu hoppar strömhopp därifrån på samma sätt som från Försäkringskassan för att arbetet blivit någon sorts anonym administration.

Den rimliga åtgärden i detta läge är att stoppa den nu pågående utförsäljningen av arbetsförmedlingen för att göra en grundlig utredning om vad vi vet om den här gruppen längst från arbetsmarknadens utmaningar och vad som faktiskt är till nytta för dem. Här kan t ex Annika Sundéns kunskaper tas tillvara tillsammans med IFAUs rapport 2021:27 om utfallet av upphandlade tjänster och den mängd kritiska remissvar på arbetsförmedlingens fortsatta reformering som inkommit från kommuner, fackföreningar, funktionshinderrörelsen och oss arbetsintegrerade sociala företag som på olika sätt ser och bär konsekvenserna av denna låtsaslek.

Vi arbetsintegrerade sociala företag i i Göteborgsregionen står redo att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta vägar för att bryta långtidsarbetslösheten men som det engelska yttrycket säger - It takes two to tango!


Pernilla Svebo, ordförande Skoopi-GR

Marie-Louise Hård af Segerstad, verksamhetsledare GFSAK

Beatrice Alger, verksamhetsledare Forum SKILL

Gunilla Klingensjö, VD Vägen ut! kooperativen

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Коментарі


bottom of page