top of page

Vad är ett ASF?

Uppdaterat: 5 juli 2023Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?


"Arbetsintegrerande sociala företag är en grupp av sociala företag som vi ofta förkortar till ASF. Syftet med ett ASF är att hjälpa människor till arbete genom att driva ett företag som säljer varor och tjänster till kunder.

Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. De säljer arbetsintegrerande tjänster till offentlig sektor och allt möjligt annat t.ex. fastighetsservice, odling, konst till sina kunder. Till skillnad från andra företag har de som övergripande mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Ett ASF har alltså alltid minst två affärsidéer, eller verksamheter.

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska:

  • Ha till syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.

  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.

  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun.

  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.

  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet."


Texten ovan är hämtad från verksamt.se och där finns mer att läsa om ASF för den som är nyfiken!

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page