top of page

"Arbetsförmedlingen sviker de arbetslösa

Regeringens politik säger att den prioriterar långtidsarbetslösa, men det krävs mer än bara höga ambitioner och fina målbilder för att på allvar minska långtidsarbetslösheten. Arbetsförmedlingens nya rutiner hotar att lämna de långtidsarbetslösa i en desperat situation. Det skriver företrädare för flera idéburna organisationer i ett gemensamt upprop.


Den nya prioritetsordningen riskerar att få förödande konsekvenser för många långtidsarbetslösa, skriver debattörerna.

Arbetsförmedlingen har beslutat om nya rutiner som kommer att få allvarliga konsekvenser för många av Sveriges 140 000 långtidsarbetslösa. Att prioritera upphandlade tjänster, som är Arbetsförmedlingens nya inriktning, kommer inte att minska långtidsarbetslösheten.Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning innebär att upphandlade tjänster kommer att användas så långt det är möjligt. Samtidigt försvinner den fördjupade bedömningen av långtidsarbetslösas arbetsförutsättningar. Därmed riskerar många långtidsarbetslösa att hamna i fel insatser, eller inte få några insatser alls. Det är givetvis helt ohållbart, och inte i linje med regeringens ambitioner.

Mer stöd behövs, inte mindre Statistik från Arbetsförmedlingen visar att 12 till 4 procent av de långtidsarbetslösa i dag helt saknar insatser. Det är ett tydligt bevis på att det behövs mer stöd – inte mindre, som är risken med de nya rutinerna. Men arbetsförmedlingen har hittills inte presenterat några hållbara alternativa lösningar eller visat på någon utveckling av nya insatser. Att prioritera upphandlade tjänster kommer i sig inte att minska långtidsarbetslösheten. Vi tvivlar exempelvis på att Arbetsförmedlingens flaggskepp – Rusta och matcha – är den bästa insatsen för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vår sektor riskerar marginaliseras Den nya prioritetsordningen riskerar därför att få förödande konsekvenser för många långtidsarbetslösa. Risken är också överhängande att den helt marginaliserar idéburen sektors bidrag inom området. Arbetsintegrerande sociala företag och andra idéburna verksamheter erbjuder den helhetssyn och den individanpassning som kan göra verklig skillnad för många långtidsarbetslösa. De insatserna kan inte slarvas bort, utan att trovärdiga alternativ presenteras. Vi föreslår fyra åtgärder för att möta den akuta situationen:


  1. Anvisning till arbetsträning och förstärkt arbetsträning måste fortsätta utan förändringar under en övergångsperiod, till dess att andra fungerande insatser finns tillgängliga över hela landet.

  2. Arbetsförmedlingen behöver utveckla en ny upphandlad tjänst i samarbete med idéburna organisationer för att möta de långtidsarbetslösas behov på lång sikt. Det finns redan en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor som kan utgöra grunden för ett sådant samarbete. Idéburna organisationer är väl lämpade att arbeta med denna målgrupp, och den potentialen måste utnyttjas.

  3. Arbetsförmedlingen behöver reservera kontrakt för idéburna organisationer samt inom de lagrum som finns för ägarstrukturer som grundar sig på personalens ägande och vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  4. Så kallade arbetsintegrerande övningsplatser bör upphandlas och reserveras på samma sätt som i punkt 3, ovan. Antalet platser behöver öka från dagens cirka 430 platser per månad till 5 000 platser per månad, och anställningskravet bör tas bort.


Vi är redo Vi idéburna organisationer, arbetsintegrerande sociala företag med flera, står redo att samverka för att möta långtidsarbetslöshetens utmaningar. Vi har de möjligheter som krävs för att göra det långsiktigt och med det helhetsperspektiv som behövs. Regeringens politik säger att den prioriterar långtidsarbetslösa, men det krävs mer än bara höga ambitioner och fina målbilder för att på allvar minska långtidsarbetslösheten. Arbetsförmedlingens nya rutiner hotar att lämna de långtidsarbetslösa i en desperat situation. Det är dags att ta krafttag och på allvar möta de utmaningar som långtidsarbetslösheten innebär.

Undertecknare

Hans-Göran Elo förbundsdirektör, Arbetsgivaralliansen Gordon Hahn ordförande, Coompanion Ulrika Stuart Hamilton generalsekreterare, Famna Helén Ottosson Lovén generalsekreterare, Svenska Kyrkan Ulrica Persson ordförande, Skoopi David Samuelsson generalsekreterare, Studieförbunden i Samverkan Petter Skogar vd, Fremia Olle Westberg generalsekreterare, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation Jonas Wihlstrand generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner Birgitta Ödmark vd, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation"


14 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page