Café Odin
KONTAKT
mail-fat.png
phone.png
  • Facebook
cafeodin-till-dokument.jpg
odin2.jpg
Matlagningpar

Café Odin ligger centralt i Göteborg, i ABF Vux lokaler på Odinskolan. Vi serverar frukost, fika och lunch till anställda på skolan, elever och alla som hittar in till oss.

 

Vi är ett AFS, arbetsintegrerade socialt företag, vilket innebär att vi har dubbla affärsidéer. Vi serverar en god fika och lunch, men vi har även arbetsträning, och praktik för de som står långt från arbetsmarknaden. Till oss kan du söka dig om du tycker om café och restaurang branschen och vill komma tillbaka till arbete i din egen takt.

Vårt företags affärer använder vi för att skapa jobb åt oss och andra som har eller har haft svårt att få arbete. Vi återinvesterar vår vinst i verksamheten för att kunna anställa fler, kompetensutveckla vår personal och se till att vi skapar ett hållbart arbetsliv där vi kan arbeta 100% av vår förmåga.

 

Vi tar stor hänsyn till att människor har varierande förutsättningar och möjlighet att prestera i olika skeden av livet.

Vi arbetar för alla människors lika värde, möjlighet och förmåga att utvecklas. Vår organisation genomsyras av delaktighet, egenmakt och en vilja att göra nytta för det samhälle vi alla delar. När du fikar hos oss gör du skillnad!